ઇન્ટેલિજન્ટ વેક્યુમ પિકિંગ-અપ, મટિરિયલ ઇનપુટ ફીડિંગ પ્લેટફોર્મની શ્રેણી